Unik Family - Máy chủ sinh tồn & skyblock đặc sắc

Unik Family - Máy chủ sinh tồn & skyblock đặc sắc
About
Address play.unikfamily.com:19132
Hostname Unik family iii
Status Checked <1 minute ago
Players 2 / 210
Location Vietnam
Version 1.17.1
Website https://website.unikfamily.com/
Registered by MolyHoLy
Registered since July 13th, 2021 09:36 PM EST
Last update September 2nd, 2021 03:08 AM EST
Tag(s) Skyblock Survival Vanilla

Share This Server

Discord Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 543
Rank 78
Score 815
Favorited 2
Discussion(s) 1

Share This Server

Description

Facebook: https://www.facebook.com/groups/unikmcbe

Đây là một server Skyblock, Minigame và Survival.

- Survival với TOÀN BỘ tính năng, ngoài ra có thể mua đất, khóa rương, shop,...
- Skyblock với nhiều đặc tính đặc biệt, hấp dẫn mà ko server nào khác có
- Minigame sáng tạo, được lấy cảm hứng từ Hypixel

Tham gia cộng đồng Unik Family trên facebook:
=>>https://www.facebook.com/groups/unikmcbe

Preview