EstellaVN Network

EstellaVN Network
About
Address play.estellavn.xyz:19132
Hostname 【ᴇsᴛᴇʟʟᴀᴠɴ ⚡ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ】
Status Checked 2 hours ago / Online 23 days ago
Players 0 / 100
Location Vietnam
Version 1.18.30
Website https://forums.estellavn.xyz
Registered by EstellaMCOfficial
Registered since February 22nd, 2022 08:16 AM EST
Last update May 2nd, 2022 11:39 PM EST
Tag(s) Lobby Parkour Prison PvP Skyblock Survival Vanilla Xbox Account

Share This Server

Discord Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 2
Rank 1689
Score 0
Favorited 2

Share This Server

Description

Máy Chủ EstellaVN MCBE Việt Nam
- Có các thể loại chơi như: sinh tồn, skyblock, oneblock, prison
- Sinh tồn giữ đồ, nhận được thành tựu (vâng bạn không đọc nhầm đâu), mua land, tpa, home, ....
- SkyBlock: có các warp trade, pvp, boss, dungeons, ... có nhiều các tính năng hấp dẫn.
- OneBlock: sinh tồn trên 1 block, khu vực trade, chơi chung với nhau trên đảo, ...
Tham gia ngay thôi!!
MCPE/BE: 1.18.10-1.18.12
IP: play.estellavn.xyz
PORT: 19132

Preview