Sinh tồn

Server Information
Address Sinhtonrgd.aternos.me:58086
Hostname Sever chủ yếu tập trung về sinh tồn nhưng không phải sinh tồn bình thường ,có thể hệ thống kỉ năng giúp bạn sinh tồn dễ đi kèm với mod sẽ chở nên mạnh ,vì nó cũng hệ thống level ,level càng cao thì
Status Checked 3 hours ago / Online 40 days ago
Players 0 / 50
Location Vietnam
Version 1.20.60
Registered by DENNIS_NVH
Registered since March 3rd, 2024 09:39 PM EST
Last update March 3rd, 2024 09:39 PM EST
Statistics
Uptime
Vote(s) 0
Rank 1167
Score 0
Favorited 0
Discussion(s) 0

About This Server

Sever chủ yếu tập trung về sinh tồn nhưng không phải sinh tồn bình thường ,có thể hệ thống kỉ năng giúp bạn sinh tồn dễ đi kèm với mod sẽ chở nên mạnh ,vì nó cũng hệ thống level ,level càng cao thì mod cành mạnh .sẽ rất khó khăn khi sinh tồn trong thế này
Lệnh trong thế giới:
/skill :xem kĩ năng của bạn
/sit:lệnh ngồi
Sever bảo chì vào thứ ba hay thứ bảy hàng tuần
Chủ nhật hàng tuần có boss cho đồ ngon