The Mysterious Kingdom VN

The Mysterious Kingdom VN

About

Address play.tmksv.tk:6969
Hostname ||||||TᗰK ||||||
Status Offline Checked 4 minutes ago / Online 1 hour ago
Players 0 / 40
Location Vietnam Vietnam
Version 0.14.3 alpha
Registered by NguoiDauTen
Registered since October 13th, 2017 02:27 AM EST
Last update October 20th, 2017 12:42 AM EST
Tag(s) Auth Lobby Minigames Parkour PvP Skyblock Skywars VoteReward

Statistics

Uptime 65%
Vote(s) 22
Rank 220
Score 21
Favorited 0
Comment(s) 1

Description

Chào Mừng Các Bạn Đã Đến Với Máy Chủ The Mysterious Kingdom - Vương Quốc Kì Bí
Đây Là Máy Chủ MCPE Cuối Cùng Ở Việt Nam Chạy Phiên Bản 0.14.x
Hiện Tại Máy Chủ Đang Có Các Game Như:
•+•SkyBlock•+•
Hệ Thống Đảo SkyBlock Đẹp Coa Random Ore Và Nhiều Thứ Khác
•+•SkyWar•+•
Và Còn Được Cập Nhật Thêm Nữa!