The Mysterious Kingdom VN

The Mysterious Kingdom VN
About
Address play.tmksv.tk:1357
Hostname • SkyBlock
Status Checked 3 hours ago / Online 27 days ago
Players 0 / 20
Location Vietnam Vietnam
Version 1.2.10
Registered by NguoiDauTen
Registered since October 13th, 2017 02:27 AM EST
Last update February 18th, 2018 08:33 PM EST
Tag(s) Auth Lobby Minigames Parkour PvP Skyblock VoteReward Xbox Account
Statistics
Uptime
Vote(s) 1
Rank 2072
Score 0
Favorited 0
Comment(s) 1

Description

Chào Mừng Các Bạn Đã Đến Với Máy Chủ The Mysterious Kingdom - Vương Quốc Kì Bí
Hiện Tại Máy Chủ Đang Có Các Game Như:
•+•SkyBlock•+•
Hệ Thống Đảo SkyBlock Đẹp Có Random Ore Và Nhiều Thứ Khác
•+•AcidIsland•+•
Với Những Hòn Đảo Ở Trung Tâm 1 Biển Acid, Các Bạn Sẽ Được Trải Nghiệm Những Điều Kì Thú
•+•Survival•+•
Với Những Thế Giới Cực Đẹp, Dễ Sinh Tồn Các Bạn Có Thể Thỏa Mái Sáng Tạo Cùng Bạn Bè

Plugin(s)

Turanic 1.2: AdminFun 2.0.1; AutoInv 0.1; Broadcaster 1.19; ChatSystem[PTK] 1.6; CommandBlocker 1.5.5; CONSOLEChat 1.0.0; Crates[PTK] 0.1; CustomAlerts 1.6; DonRac[PTK] 2; EconomyAPI 2.0.9; EconomyPShop 2.0.2; EconomySell 2.0.7; EconomyShop 2.0.7; EasierTime 1.2; HotBar[PTK] 1.5.0; ItemCloud 1.3; LevelPE[PTK] 0.1; MagicWE 0.2.6; MultiWorld 1.3.3; PiggyCustomEnchants 1.1.1; PlayerSize 2.0.0; PurePerms 1.4.1-2; Slapper 1.3.8; SlapperRotation 1.0.1; VM-Core 2.0.0; VotePE[PTK] 1; FactionsPro 1.3.11-6; PureChat 1.4.10-3; SimpleWarp 3.3.0; SkyBlock[PTK] 2