Sora Faction

Sora Faction
About
Address MC.GameSora.Net:19132
Hostname iii GameSora iii SkyBlock iii |
Status Checked 42 minutes ago / Online 24 days ago
Players 0 / 40
Location Vietnam Vietnam
Version 1.2.10
Website http://GameSora.Net
Registered by Wayback
Registered since November 27th, 2017 01:18 AM EST
Last update January 12th, 2018 09:09 AM EST
Tag(s) Economy Factions Minigames PvE PvP Survival VoteReward Xbox Account
Statistics
Uptime
Vote(s) 8
Rank 2042
Score 0
Favorited 0
Comment(s) 0

Description

Faction là chế độ chơi mà tại đó bạn cùng với đồng đội chiến đấu với kẻ thù khác để bảo vệ lãnh thổ cũng như xâm chiếm, cướp bóc kẻ khác. Đây là một chế độ chơi đẫm máu, nơi mà nguy hiểm luôn chực chờ xung quanh và bạn khó có thể tin được ai khác. Để chơi được faction, bạn cần phải có được những người bạn tin tưởng để kề vai sát cánh cũng như có một tinh thần thép chấp nhận thất bại. Bởi thất bại là điều phải có, hơn nữa, tại chế độ này một khi thất bại đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất rất nhiều tài sản bạn cố gắng kiếm được. Nên, nếu bạn không đủ dũng cảm, kiên trì thì bạn không nên chơi chế độ này vì bạn sẽ thành con mồi ngon cho những kẻ khác.
Factions là tên của một plugin được cài đặt vào máy chủ Minecraft Sora Game. Plugin này sẽ bổ sung vào lối chơi Survival của Minecraft nhiều tính năng/ chức năng làm cho game chơi hay hơn nhiều so với nguyên bản. Về cơ bản thì nó cho phép người chơi tạo Faction (bang, hội, phe phái) và cung cấp một chỉ số gọi là Streng (quyền lực) để người chơi claim (chiếm, xác nhận chủ quyền, hoặc hiểu là mua cũng được) đất đai và bảo vệ đất đai đó mà không có ai có thể phá, xây dựng, sử dụng đồ vật trên đất đó được nếu không phải là thành viên của faction đó.
Faction có thể có một, hoặc nhiều thành viên. Để tạo faction bạn gõ lệnh như sau /f create
Để biết rõ các lệnh, bạn hãy gõ /f help số ví dụ /f help 1 để xem phần trợ giúp
Lệnh cơ bản
/f top để xem danh sách top các faction trong server
/f info để xem thông tin faction của bạn, có bao nhiêu pow, bao nhiêu đất, kẻ thù, đồng minh với ai…
/f join tên-faction để xin gia nhập một faction (nếu bạn chưa có faction)
/f leave rời khỏi faction hiện tại của bạn
/f home để quay trở về điểm home của faction