MineFore NetWork Việt Nam

MineFore NetWork Việt Nam
About
Address minefore.tk:19132
Hostname ⚡ MineFore NetWork ⚡
Status Checked 3 minutes ago
Players 22 / 120
Location Vietnam
Version 1.1.5
Website https://minefore.blogspot.com
Registered by thinh2118
Registered since August 31st, 2018 10:06 AM EST
Last update April 5th, 2019 07:38 AM EST
Tag(s) Auth Economy Hunger Games Lobby PvP Skyblock Skywars VoteReward

Share This Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 449
Rank 49
Score 709
Favorited 2
Discussion(s) 0

Share This Server

Description

✦ MineFore
● Thể Loại:
☞ IsLand
☞ SkyWars
☞ KitPvP
Đây là một server gồm nhiều thể loại chơi khác nhau. Giao lưu và trao đổi cùng cáo người chơi khác tuy xa nhưng gần gũi. Hệ thống Rankup có nhiều rank hay thú vị. Bạn có thể trao đổi những khoáng sản, món đồ thành những trang bị, đồ mạnh để nắm PvP. Đây cũng là 1 server khá giống với các server Pc khác. Hứa hẹ sẽ phát triển 1 cách vượt bật và mong rằng sẽ lên được top1 Server PE Việt Nam. Cảm ơn đã đọc
Thanks For play to server.
Copyright ©MineFore Studio

Other Servers

Rank Server Players Status Tags
1504
AcidLand MineFore Việt Nam
0 / 60 Adventure Economy Factions PvP Skyblock Survival Vanilla VoteReward