RPG NoobFoFi Việt Nam

RPG NoobFoFi Việt Nam
About
Address noobfofi.ddns.net:19142
Hostname RPG NoobFOFI
Status Checked 46 minutes ago / Online 5 days ago
Players 0 / 50
Location Vietnam
Version 1.1.5
Registered by thinh2118
Registered since October 19th, 2018 08:59 AM EST
Last update November 1st, 2018 06:25 AM EST
Tag(s) Auth Economy Factions PvP Survival

Share This Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 17
Rank 283
Score 8
Favorited 0
Discussion(s) 0

Share This Server

Description

✦ NoobFoFi
● Thể Loại RPG
☞ Survival
☞ Plot
☞ Shop
☞ Skill
☞ Guilds
☞ PvP
Đây là một thể loại sinh tồn làm nhiệm vụ kiếm money, bạn có thể năng cấp kỹ năng của mình qua những nhiệm vụ nhờ farm, bạn có thể lập guilds cùng những thành viên của mình đi farm hoặc thống lĩnh PvP. RPG là một thể loại hay mà chưa server MinecraftPE nào có tôi mong các bạn sẽ có những niềm vui và sự hứng thú khi chơi server. Tôi xin hết.
Thanks For play to server.
Copyright ©FORPRO TEAMGROUP

Other Servers

Rank Server Players Status Tags
56
IsLand MineFore Việt Nam
1 / 50 Adventure Auth Economy Lobby PvP Skyblock VoteReward
125
SkyBlock MineFore Việt Nam
2 / 50 Economy Factions PvP Skyblock VoteReward Xbox Account