SkyBlock MineFore Việt Nam

SkyBlock MineFore Việt Nam
About
Address play.minefore.tk:19152
Hostname SkyBlock MineFore 1.7
Status Checked <1 minute ago / Online 41 minutes ago
Players 0 / 25
Location Vietnam
Version 1.7.0
Registered by thinh2118
Registered since November 30th, 2018 10:51 AM EST
Last update December 1st, 2018 03:33 AM EST
Tag(s) Economy Factions Lobby PvE PvP Skyblock VoteReward Xbox Account

Share This Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 127
Rank 64
Score 188
Favorited 1
Discussion(s) 0

Share This Server

Description

✦ MineFore
● Thể Loại: Skyblock.
☞ Level
☞ Rankup
☞ Shop
☞ Guilds
☞ PvP
☞ Quest
Đây là một server gồm nhiều thể loại chơi khác nhau. Giao lưu và trao đổi cùng cáo người chơi khác tuy xa nhưng gần gũi. Hệ thống Rankup có nhiều rank hay thú vị. Bạn có thể trao đổi những khoáng sản, món đồ thành những trang bị, đồ mạnh để nắm PvP. Đây cũng là 1 server khá giống với các server Pc khác. Hứa hẹ sẽ phát triển 1 cách vượt bật và mong rằng sẽ lên được top1 Server PE Việt Nam. Cảm ơn đã đọc
Thanks For play to server.
Copyright ©FORPRO TEAMGROUP

Other Servers

Rank Server Players Status Tags
61
MineFore Network Việt Nam
5 / 50 Adventure Auth Economy Factions Lobby PvP Skyblock Survival Vanilla VoteReward