Mystic Universe

Mystic Universe
About
Address 103.9.159.145:19132
Hostname Vinamine
Status Checked 2 hours ago / Online 31 days ago
Players 0 / 27
Location Vietnam
Version 1.9.0
Registered by Adam1609
Registered since January 17th, 2019 06:40 AM EST
Last update February 8th, 2019 11:45 AM EST
Tag(s) Adventure PvP Skyblock Survival Xbox Account

Share This Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 0
Rank 1442
Score 0
Favorited 0
Discussion(s) 0

Share This Server

Description

Đã từng nghe nói đến các server trên điện thoại và Win 10? Vâng, server MysU của chúng tôi sẽ đáp ứng đủ điều đó Skyblock: dễ chơi, nhiều chức năng giúp cho việc đào trở nên dễ dàng, hệ thống cấp độ, quay rương cực kỳ hữu ích, ngoài ra, server mình nói KHÔNG với Diamond

> Survival: world đa dạng, đẹp mắt, tha hồ khám phá, sẽ thêm nhiều world sur nữa để việc đi adventure trở nên vui hơn, hệ thống Anti Diamond + Emerald phù hợp cho dân thích cày, ngoài ra Admin server (mình) sẽ luôn luôn tặng quà cho mọi người vào các dịp Event

Server với 81% plugin tự làm độc quyền tại VN, chần chừ mà không tham gia ngay

Plugin(s)

PocketMine-MP 3.6.2: BuilderTools 1.1.0; DevTools 1.13.0; OreSpawner 1.0.1; VCoin 1.0.1; AutoClearLagg 2.0.0; BlazinFly 1.8.6; BlazinVanish 1.0.3; BlockEffects 1.0.0; Broadcaster 1.5; ChatCensor 2.3; ChestShop 4; DoiVIPXu 1; EssentialsPE 2.1.0; NAPTHEUI 0.0.4; HotBlock 1.1.3; InventoryMonitor 1.2.0; KillMoney 1.0.0-beta; PVPlevelRPG 8.2; MiningMoney 1; MSpawns 2.2; MysteryCrate 6.2.0; MysUFarms 0.0.1; NoTP 1.0.7; PiggyCustomEnchants 1.2.0; QuestPMMP 1; RandomOre 6.9; WolfGangRuleUI 0.0.4; TokenName 0.1; SizePlayer 1.0.2; SkyWars 1.1.1; Slapper 1.4.0; SlapperCache 2.0.1; SlapperRotation 1.2.0; ToolRepair 1; TeaSpoon 1.0.1; Texter 2.4.2; VillagerTradeAPI 1.0.1; UIShop_raw 1.0.2; VanillaEnchantments 3.1.0_ALPHA; VIP 1.0.1; WorldProtect 2.3.8; AllAPILoader 1.0.0; AliasReborn 1.0.0; iProtector 3.1.0-8; KillChat 1.0.2.MOD; AntiAbusiveEnchant 1; ClearLagg 1.1.0; CustomAlerts 1.8; EconomyAPI 5.7.1-3; EcUICoin 0.1; FormAPI 1.0.0; Freeze 1.0.0; GCode5 1.2beta1; KeepInventory 1.0.1; ManyWorlds 2.1.0; NoVoid 1.0.0; PlayerSelectors 1; PurePerms 1.4.0-INDEV; REDNoBreak 0.1; ReportUI 1.2.2; Scoreboard 1; Sell 3.0.0; OpLogin 1; VIPEffect 1; VoteReward 3.0.2-4; VRZ-MultiProtocol 1; AdvancedKits 5.2.2; BlazinSmelt 1.0.0; FactionsPro 1.3.11-5; PureChat 1.4.0; SkyBlock 1