AcidLand MineFore Việt Nam

AcidLand MineFore Việt Nam
About
Address minefore.tk:19152
Hostname AcidLand MineFore 1.10
Status Checked 17 minutes ago / Online 7 days ago
Players 0 / 40
Location Vietnam
Version 1.10.0
Website https://minefore.blogspot.com
Registered by thinh2118
Registered since February 1st, 2019 02:42 AM EST
Last update February 24th, 2019 10:25 PM EST
Tag(s) Adventure Economy Factions PvP Skyblock Survival Vanilla VoteReward

Share This Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 41
Rank 368
Score 6
Favorited 1
Discussion(s) 0

Share This Server

Description

✦ MineFore
● Thể Loại: AcidLand
☞ Pickaxe Level
☞ Rankup
☞ Shop
☞ Buy Point
☞ PvP
Đây là một server gồm nhiều thể loại chơi khác nhau. Giao lưu và trao đổi cùng cáo người chơi khác tuy xa nhưng gần gũi. Hệ thống Rankup có nhiều rank hay thú vị. Bạn có thể trao đổi những khoáng sản, món đồ thành những trang bị, đồ mạnh để nắm PvP. Đây cũng là 1 server khá giống với các server Pc khác. Hứa hẹ sẽ phát triển 1 cách vượt bật và mong rằng sẽ lên được top1 Server PE Việt Nam. Cảm ơn đã đọc
Thanks For play to server.
Copyright ©MineFore Studio

Other Servers

Rank Server Players Status Tags
66
MineFore NetWork Việt Nam
10 / 60 Auth Economy Hunger Games Lobby PvP Skyblock Skywars VoteReward