WingPE - Minecraft [Skyblock and Moba Mod]

About
Address wp-vn.ddns.net:25689
Hostname •WเйǥPξ⁀ᶦᵈᵒᶫ [S1]
Status Checked 3 minutes ago / Online 6 hours ago
Players 0 / 75
Location Vietnam
Version 1.12.0
Website https://bit.do/wp-vote
Registered by WilfredVN
Registered since October 6th, 2019 02:23 AM EST
Last update October 27th, 2019 02:52 AM EST
Tag(s) Economy Factions Guns Lobby Minigames PvP Skyblock Survival

Share This Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 20
Rank 198
Score 24
Favorited 0
Discussion(s) 0

Share This Server

Description

- Server WingPE là một máy chủ Minecraft tại Việt Nam, có tích hợp giữ Skyblock và Moba.
- Mode cày rank, cày level, cày online, cày kill, làm nhiệm vụ đa dạng,.... giàu nhanh hơn bạn tưởng.
- Đấu giải lấy thẻ cào, thẻ game, nick hàng tuần.
- Mode Osin tự động mine.
- Mode Parkour cực dài, giàu nhờ parkour ?
- Tham gia ngay nhé.