Làng Băng VN

Server Information
Address langbangvn.net
Hostname LÀNG BĂNG VN - NETWORK [1.17x ⇨ 1.19x ]
Status Checked 4 minutes ago
Players 28 / 1000
Location Vietnam
Version 1.20.70
Website https://discord.com/invite/langbang
Registered by Eto2112
Registered since June 29th, 2023 06:22 PM EST
Last update June 29th, 2023 06:22 PM EST
Tag(s) Cross-Play PvE PvP Skyblock SMP Survival

Discord Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 1
Rank 342
Score 8
Favorited 0
Discussion(s) 0

About This Server

Làng Băng VN - Network, gồm có các thể loại như Survival, Skyblock, Towny, Minigame. Trải nghiệm Minecraft đa dạng, xây dựng, sinh tồn, thành phố, và các sự kiện cực vui.